Merch

T-SHIRTS:


ARCHAGATHUS Shirt - S;M - 12€
CACASONICA T-shirt *Red - L;XL - 10€
CACASONICA T-shirt *Orange - XL - 10€
CACASONICA T-shirt *Blue - XL - 10€
CACASONICA T-shirt *Black - L;XL - 10€
                                                                        SMG Shirt - L - 12€                                                                                              VOMITOMA  Shirt - Girly L - 10€